08.00 – 09.00

Registrering og kaffe

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

09.15 – 10.00

Hvordan lede an i utvikling

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

 
10.15 – 11.00

CyberSpace

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

11.30 – 12.30

Lunsj

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

12.40 – 13.20

The Big Thing

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

08.00 – 09.00

Registrering og kaffe

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

09.15 – 10.00

Hvordan lede an i utvikling

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

 210.15 – 11.00

CyberSpace

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

11.30 – 12.30

Lunsj

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini

12.40 – 13.20

The Big Thing

Ron Tolido / Global CTO og Chief Innovation Officer Insights & Data i Capgemini