Digitalkonferansen

30.05.2024 – Kristiansand

Konferansen for deg som jobber med
systemutvikling, koding, data eller kunstig intelligens.

 

Foredragsholdere og program blir fortløpende oppdatert!

FOREDRAGSHOLDERE:

Kristoffer Stokkeland

Backstage
m/Sikri

Sikri hadde nye produktteam med behov for oversikt. Backstage blir nervesentralen som knytter sammen eierskap, dokumentasjon, komponenter og tooling. Backstage-portalen integreres mot selskapets utviklingsplattform gjennom egenutvikling eller plugins. Templates gir «Golden paths» så utviklingsteam er raskere i gang på standardisert oppsett. Samlet får utviklerne en bedre og mer effektiv arbeidshverdag.

Arne Solheim

Hvordan jeg laget et quiz-spill med Generativ KI som tekstforfatter og illustratør

Generativ KI er "all the rage" om dagen, så jeg testet ut hvor lett (eller eventuelt vanskelig) det ville være å lage et quiz-spill der generativ KI kunne hjelpe meg med innholdet. Om du har lyst til å høre litt om hvordan du fra egen kode kan bruke såkalte Foundation Models (eksempelvis Large Language Models og Image Generation Models) for bistand til innholdsgenerering i en film-quiz, få eksempler på at det ikke nødvendigvis er ett fett hvilken LLM du velger, samt om du vil høre litt om å kjøre koden din serverless i skyen i samme slengen, så er dette foredraget for deg.

Anders Bjørnestad

Bruk av edge-tjenester for å holde uønsket trafikk ute av systemet

«En dag oppdaget vi at trafikken i systemet vårt eksploderte. Ekstremt mange nye brukere registrerte seg, og vi så at det antagelig var roboter eller uønskede personer. Trafikken kom fra alle mulige steder, og det hjalp ikke med captcha eller email-verifisering. Vi hadde behov for å få på plass en enkel og effektiv løsning raskt for å stoppe dette. Ved å kombinere noen tjenester fra AWS og eksterne så fikk vi stoppet 99% av trafikken ganske raskt.» I denne presentasjonen går jeg gjennom hvordan jeg tenkte og jobbet for å stoppe dette. Dette er basert på tjenester fra AWS, men metodikken og ideene passer til de fleste plattformer.

Vemund M. Santi

Trenger man egentlig alle disse andre databasene? Bli med på et dypdykk i verdenen av muligheter innen PostgreSQL og finn ut hvordan du kan erstatte store deler av din teknologistack med et par enkle spørringer.

Populariteten til vektordatabaser har skutt i været det siste året, takket være generativ AI og store språkmodeller. Databaser som Qdrant, Pinecone og Milvus har sett dagens lys, og blitt verdsatt til flere hundre millioner dollar. I 2014 så vi den samme trenden, med grafdatabasenes inntog. Neo4J ble populært, og "alle" skulle nå modellere dataene sine som en graf fremfor tabeller. Enda lenger tilbake i 2009 var det MongoDB som stod for mye av hypen, med sin enkle dokumentmodell og JavaScript-liknende spørrespråk. Gjennom alle disse trendperiodene er det likevel noe som har bestått: PostgreSQL, som ble lansert allerede i 1996. Verdens mest populære open-source database lever i beste velgående, og har utviklet seg i takt med tiden.

Henrik Brådland

Airealplaner
– Språkmodeller nøster opp i gammelt rot

Kommunenorge oversvømmes av gamle arealplaner. Vil norske embedding-modeller og RAG gi håp og nye muligheter?

Dag Efjestad

Maintainable edge computing

Dag Efjestad and Jan Erik Trydal have been working with a platform for doing edge computing at scale, also in insecure environments. We will present a solution that enables edge computing, with security also on OS level that can be run at VM's or physical devices, good development support, support deployment at scale, remote controlled, easy to roll out, based on Azure IoT and Azure Arc.

Jan Erik A. Trydal

Maintainable edge computing

Dag Efjestad and Jan Erik Trydal have been working with a platform for doing edge computing at scale, also in insecure environments. We will present a solution that enables edge computing, with security also on OS level that can be run at VM's or physical devices, good development support, support deployment at scale, remote controlled, easy to roll out, based on Azure IoT and Azure Arc.

Angela Wong

Trends from an abundance of compromise: Never mind AI, you got more important stuff to worry about.

As the world becomes increasingly preoccupied with the opportunities and threats posed by AI, and where management and maintenance of IT infrastructure is increasingly outsourced to MSPs or external hosting providers, what can IT leaders and CISOs do to ensure that their data is adequately protected to withstand the most basic attacks? This talk will delve into trends observed from several incident response cases investigated by Angela and her teams over the past few years. These include multi-year, complex intrusions involving nation-state threat actors, to small and medium sized enterprises crippled by ransomware. Ultimately, one trend prevails – and it’s not AI.

Naomi Freeman

Build, Buy or Customize - Create Your Own ChatGPT

In the ever-evolving AI landscape, the choice between building, buying, or customizing your own ChatGPT solution is important. This talk will explore the considerations and strategies behind each option, allowing attendees to make informed decisions tailored to their specific needs and resources.We`ll start by exploring the "Build" option, examining the advantages and challenges of developing a ChatGPT model in-house. From data collection and model training to infrastructure requirements, attendees will gain valuable insights into the process and highlight best practices for successful implementation.Next, we'll discuss the "Buy" option for businesses to quickly integrate ChatGPT functionality using pre-trained models or AI platforms. We'll analyze the benefits of this approach, such as time and cost savings, while also addressing potential limitations and factors to consider when selecting a vendor.

Martin Nenseth

Fra krevende kildedata til innsikt i en bærekraftig dataplattform

En demonstrasjon i Fabric, Microsofts storsatsning innen dataanalyse. Hvordan samle inn, sammenstille og visualisere data fra ulike kilder på en effektiv og fremtidsrettet måte?

Glenn F. Henriksen

Ditch your Backlog and Shape Up your product development

In this talk, we explore the Shape Up methodology by Basecamp, applied over two years in a startup. We'll compare it to traditional project management, focusing on team organization and execution. Key topics include shifting from backlogs to six-week cycles and a project 'betting table'. We'll discuss the benefits and challenges, offering real-life examples and insights for using Shape Up in different organizations.

Anders Eide

Effektiv infrastruktur som kode

Hvordan forholde seg til infrastruktur som kode for å kunne oppnå optimalt samarbeid i organisasjoner som krever full ende-til-ende kontroll på kost, sikkerhet, tilgjengelighet, forvaltning og ytelse i Microsoft Azure prosjekter.

PROGRAM

08.30

Innsjekk

Registrering, mingling og kaffe

09.00

Glenn F. Henriksen

 


10.00

Arne Solheim

Hvordan jeg laget et quiz-spill med Generativ KI som tekstforfatter og illustratør

.

Pause

11.00

Angela Wong

Trends from an abundance of compromise: Never mind AI, you got more important stuff to worry about.

12.00

Lunsj

13.00

Anders Bjørnestad

Bruk av edge-tjenester for å holde uønsket trafikk ute av systemet

.

Pause

14.00

Naomi Freeman

Build, Buy or Customize – Create Your Own ChatGPT

.

Pause

15.00

Vemund M. Santi

Trenger man egentlig alle disse andre databasene? Bli med på et dypdykk i verdenen av muligheter innen PostgreSQL og finn ut hvordan du kan erstatte store deler av din teknologistack med et par enkle spørringer.

 

10.00

Anders Eide

Effektiv infrastruktur som kode

.

Pause

11.00

Henrik Brådland

Airealplaner
– Språkmodeller nøster opp i gammelt rot

12.00

Lunsj

13.00

Martin Nenseth

Fra krevende kildedata til innsikt i en bærekraftig dataplattform

.

Pause

14.00

Kristoffer Stokkeland

Backstage m/Sikri

.

Pause

15.00

Jan Erik Trydal & Dag Efjestad

Maintainable edge computing

 

Fra kl. 16.00 – Afterparty

Afterparty med servering av mat og drikke, musikk og god stemning!

Med forbehold om endringer.

PÅMELDING

SAMARBEIDSPARTNERE

2024 © Digitalkonferansen / Digin | post@digin.no | Siden bruker cookies